DSC0521-0

Varuförsäkring/transportförsäkring

Vårt ansvar som transportör eller som förmedlare är begränsat i enlighet med Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser, NSAB 2015 och gällande CMR villkor. Vi rekommenderar därför våra kunder att teckna en separat försäkring som täcker eventuella förluster när olyckan uppstår. Vi har, tillsammans med vår försäkringsmäklare NACORA, utvecklat en varuförsäkring, "Clear Cargo", som ger ett fullgott skydd till en rimlig kostnad och underlättar hanteringen om skada uppstår.

Kontaktpersoner
Namn/E-post
Telefon
040-28 71 43

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Juridisk information
Kakor

Member of Nordic Chain