DSC0780-0

Våra tjänster

För ytterligare information
Kontakta oss gärna

Tulllager

Vi erbjuder tullager på samtliga våra anläggningar. Vi kan även erbjuda tullager på andra lagringsplatser, exempelvis hos er själva.

Tullager innebär att varorna ligger oförtullade på lagret tills det är aktuellt att bruka dem. Tull och moms betalas först när varan tas ut från lagret . Reexporteras varan utanför EU utgår ingen tull eller moms.

Fördelarna med att ha varor på tullager är

  • varorna kan lagras oförtullade utan tidsbegränsning
  • oförtullade varor lagras utan att tull och annan skatt tas ut under lagringstiden
  • lagra varor även om inte alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis krävs ingen importlicens för varorna så länge de ligger på tullagret
  • minskad kapitalbindning

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain