Våra tjänster

För ytterligare information
Kontakta oss gärna

Inköpslogistik

Vi kan t ex planera och koordinera företagets fysiska och administrativa inflöden, skapa fungerande inköpsrutiner, registrera och följa upp lagda order, leveransbevaka hela eller delar av förloppet (boka transporter, avisera regionspeditörer, underleverantörer samt kund), följa upp delleveranser och sköta återrapporteringen.

Den här lösningen gör att inköpsavdelningen får tid och resurser över till annat. Förutom säkrare och mer pålitliga transporter får företaget en bättre kontroll över leverantörernas kvalitetsuppfyllelse.


TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain