DSC1074-0

Våra tjänster

För ytterligare information
Kontakta oss gärna

Crossdocking

Med vår tjänst Cross Docking erbjuder vi samordning av inkommande leveranser från flera olika leverantörer till en inleverans till produktion eller slutkund eller från ett EDC (European Distribution Centre) till flera slutkunder i Sverige eller i Norden.

Cross docking erbjuder flera fördelar; lägre kostnader och bättre miljöval genom optimering av transporter, bättre kontroll och kortare ledtider.


Tjänsten omfattar;

  • intransport
  • orderadministration
  • sortering
  • ommärkning
  • sampackning av orders
  • distribution
  • track and trace
  • återrapportering


TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain