DSC0474-0

Våra tjänster

För ytterligare information kontakta gärna oss

Tillvalstjänster

Marknaden utvecklas inte enbart mot snabbare transporter med krav på ökad tillgänglighet. Kraven på tidspassning, d.v.s. godset skall levereras på en viss dag och i vissa fall på en bestämd tid, är en trend som växer kraftigt.

TransFargo erbjuder ett antal tillvalstjänster, anpassade till de ökade kraven på tids anpassning i vår landbaserade standardservice:


  • Priority
- leveransbevakning för att säkerställa leverans i tid
  • Priority 8, 10, 12

- leverans enligt tidtabell före 8, 10 eller 12

  • Date

- leverans en bestämd dag

  • Date 8, 10, 12

- leverans bestämd dag före 8, 10 eller 12

  • Window

- leverans em bestämd dag inom ett bestämt tidsöga, ex.vis mellan 10 och 12

  • Collect

- vi hämtar och levererar över hela Europa även cross trade

  • COD
- leverans mot bankkvitto
  • Avis
- vi aviserar mottagaren om förväntad leverans
  • Hazardous
- vi transporterar även farligt gods
  • Document

- när speciella dokument skall följa med godset till mottagaren

 

Våra nätverk

nordic_chain system-plus system-alliance

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain