Våra tjänster

För ytterligare information kontakta gärna oss

Inrikes distribution

TransFargo erbjuder inrikes styckegodsdistribution via terminalerna I Malmö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Stockholm och Örebro.

  • Daglig upphämtning och distribution i Sverige med 24-48 timmars ledtid
  • Leverans fix termin som tillval
  • Leverans inom ett bestämt ”tidsöga” som tillval
  • 100% Tracking & Tracing och P.O.D. via Internet
  • Webbokning är möjligt
  • Farligt gods leveranser (ADR)

Våra nätverk

nordic_chain system-plus system-alliance

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain