Korta fakta

 • TransFargo är ett svenskt familjeägt speditions- och logistikföretag, som inte är knutet till någon koncern med andra intressen i transportbranschen.
 • Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och anläggningar i Stockholm, Göteborg och Örebro.
 • TransFargo har inrikesdistribution via terminaler i Malmö, Göteborg, Jönköping, Linköping, Stockholm, Växjö och Örebro.
 • TransFargo har c:a 110 anställda och omsätter 360 miljoner kronor.
 • TransFargo har två affärsområden: Landtransport och Logistik.
  1. Affärsområdet Landtransport omfattar landbaserade stycke-, partigods och hellaster samt expresstransporter (SystemPlus), paketdistribution och sjö- och flygtransporter.
  2. Affärsområdet Logistik omfattar kundanpassade logistiktjänster för inköps-, distributions-, service- och returlogistik. Företaget erbjuder även "Supply Chain Management" vilket innebär att vi tar hand om hela den administrativa processen kopplat till varuflödeskedjan för våra kunder.
 • TransFargo ingår i ett antal internationella nätverk: Nordic Chain, System Alliance Europe, SystemPlus och Cargo Line.
  1. SystemPlus är ett europeiskt landbaserat express system med leveranstider inom 24-72 timmar över hela Europa. Systemet omfattar 400 terminaler, 16000 anställda och 7000 fordon. Systemet erbjuder olika premium tjänster som leverans före 10 och 12 samt Premium Heavy anpassat till gods med högre densitet.
  2. Nordic Chain AB är det enda nätverket i Norden av fristående speditionsföretag. Bolaget erbjuder högkvalitativa transportlösningar från dörr till dörr på de nordiska marknaderna. Nordic Chain AB ägs till lika delar av Bech-Hansen & Studsgaard A/S i Danmark, Nortrail – Norsk Trailer Express A/S i Norge, Varova Oy i Finland och TransFargo AB i Sverige.

  3. System Alliance Europe är ett Pan Europeiskt styckegodsnätverk bestående av ledande privatägda bolag inom spedition och logistik. Nätverket består just nu av 59 företag i 32 länder med sammanlagt 194 filialer. TransFargo har ingått i nätverket sedan 1 maj 2006.

  4. Cargo Line är ett högpresterande nätverk inom landtransport i Europa. Nätverket består av 70 medelstora privatägda transport- och logistikföretag i 42 länder. TransFargo ingår i nätverket sedan januari 2009.

 • TransFargos kvalitetsmål är högt ställda: 99,5 procent av alla order ska vara rätt plockade och packade och utlevererade från lager i tid. 98 procent av alla leveranser skall vara levererade i tid . 98 procent av fakturorna ska vara rätt utformade.
 • TransFargos arbetssätt präglas av kvalitet. Under 1995 blev TransFargo ISO-certifierat för kvalitet och 1998 följde ISO-certifikat för miljö. TransFargo ett av de första svenska transport- och logistikföretag att miljöcertifiera hela sin verksamhet enligt ISO 14001. Re certifiering av kvalitet- och miljö har under åren genomförts med 3 års intervall, senast i maj 2014.
 • TransFargo certifierades som AEO (Authorized Economic Operator) i April 2010, nivå AEOF.
 • TransFargo har en väl utvecklad miljöpolicy, som säger att företaget aktivt och på affärsmässiga grunder ska bedriva målinriktat miljöarbete och verka som föredöme i branschen. Företaget strävar efter att erbjuda optimala transportlösningar med minsta möjliga miljöpåverkan, exempelvis genom att minska antalet kilometer lastbärarna går tomma och genom att öka antalet kombitransporter.
 • TransFargo har utvecklat sin egen metod för att ta fram kundanpassade logistiklösningar. Genom KVAFA, komplett varuflödesanalys, kan TransFargo analysera förutsättningarna och föreslå en effektiv logistiklösning till kund. I den ingår inte bara fysisk transport utan också packning, lagring och distribution av varor samt administration och rådgivning i frågor som gäller leveransvillkor och förpackning.
 • TransFargo följer krav på etik och affärsmoral med objektiva och oberoende medarbetare som agerar professionellt i kundens intresse. Vi arbetar med gemensamma värderingar och policies. TransFargo's produkter och tjänster skall producera på ett etiskt riktigt sätt. Vi vill därför ta ansvar för att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden och miljöhänsyn respekteras i vår produktionskedja.
 • TransFargo finns utförligare presenterat på företagets hemsida www.transfargo.se.
 • TransFargo AB är ett helägt dotterbolag till TransFast AB. Ägare och VD är Hans-Gunnar Andersson som grundade företaget 1978.

 

Korta Fakta i PDF-format

PDF
TransFargo kortfakta.pdf

 

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain