Affrside

- verksamheten präglas av långsiktiga relationer
samt att kunna erbjuda tjänster som främjar en hållbar utveckling.

Affärsidé

TransFargos affärsidé är:

- att erbjuda kunder med speciella krav på säkerhet, service och kostnadseffektivitet globalt kompletta distributions- lösningar.

Affrside2


Affrside3

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain