Trängselskatt Göteborg

Sveriges riksdag har fattat beslut om att införa trängselskatt i Göteborg. Systemet och avgifterna började gälla from den 1 januari 2013 med syfte att förbättra framkomligheten, skapa en bättre miljö samt att bekosta de stora infrastruktursatsningarna som krävs i Göteborgsregionen.

Trängselskatten kommer påverka och belasta all vår trafik till och från postnummer 40-53 i Sverige samt sändningar till och från Storbritannien och Irland som passerar Göteborg. Till följd av detta kommer TransFargo införa ett storstadstillägg gällande ovan postnummer.

Har ni frågor om kring avgiften är står Er kontaktperson på TransFargo alltid till Ert förfogande. För mer information gällande trängselskatten i Göteborg besök Transportstyrelsens hemsida

PDF
Trängselskatt Göteborg

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain