Tjeckisk Vägskatt

Ny vägskatt i Tjeckien fr.o.m 1/1 2007

Tjeckien har likt många andra länder infört vägskatt för tung fordonstrafik. Motiveringen är att finansiera ökade kostnader för ökad belastning på vägarna och för att kunna investera mer i trafikmiljön.

Den nya vägskatten påverkar all lastbilstrafik till och från Tjeckien, samt den trafik som via Tjeckien går till och från länder som Rumänien, Bulgarien och länderna på Balkan.

PDF
Tjeckisk Vägskatt.pdf

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain