Norsk Bomavgift

 

Vägtullar/Bomavgift förekommer på flera platser i Norge, bland annat i Oslo, Tønsberg, Bergen, Namsos,
Stavanger, Kristiansand, Trondheim och Haugesund. Systemet har utvecklats sedan slutet av 1980-talet och
har finansierat flera förbättringar och utbyggander av väg- och kollektivtrafiken runt om i Norge.

Senaste uppdateringen av Bomavgiften genomförde den Norska staten den 1/10-2017, då man införde en
miljödifferentiering där kostnaden vid passage in till Oslo varierar beroende på vilken typ av fordon man har
samt vilken tid på dygnet man passerar.

Den Norska Bomavgiften påverkar och belastar all vår trafik till och från Norge.

 

 

PDF
Norsk Bomavgift.pdf

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain