Begränsningar i Finlandstrafiken vecka 40-45

Under veckorna 40-45 så kommer Finnlink dra ner på sina avgångar mellan Kapellskär i Sverige till Nådendal i Finland pga av installation av svalelskrubbers för att möta de nya svaveldirektiven från den 1  januari 2015. Detta påverkar tillgången på färjeplatser mellan Sverige och Finland negativt och kan komma att påverka våra ledtider.

För eventuella frågor, kontakta Per Jacobsson, tel. 031-576962.

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Juridisk information
Kakor

Member of Nordic Chain