Fordonsindustri

Flera av våra kunder inom fordonsindustrin har utökat sin service mot verkstäder och produktion. Då de flesta av våra kunder har produkter som ska direkt ut i linjeproduktion är det viktigt att leveranserna kommer i tid. TransFargo packar och plockar utgående kundorder för leverans från vårt lager två gånger om dagen inom storstadsområdena.

Vi vill göra det enkelt för dig som kund och erbjuder därför lösningar som är tidsbesparande och kostnadseffektiva. Vi packar reservdelar, verktyg och tillsatsmaterial med tillbehör samt hjälper till med packning av olika typer av verkstadspaket, exempelvis specialanpassade verktygslådor. När vi levererar nya produkter till slutkund tar vi också med eventuella trasiga produkter eller delar i retur. Återtagna produkter sorterar vi för återvinning eller för vidare transporter till reparatör. TransFargo kan utföra enklare servicearbeten på sina egenbemannade lager. Vid behov av mer avancerade reparationer erbjuder vi arbetsplatser åt våra kunders tekniker och reparatörer.

Lagerförda artiklar behöver ibland kompletteras med artiklar som kommer direkt från leverantören, så kallade crossdockartiklar. TransFargo ser till att hålla ihop er kundorder till en samlad leverans till slutkund, vilket gör att ni kan ha rätt lagernivåer av A- och B-artiklar och enkelt koppla ihop dem med C- och D-artiklar innan leverans.

ESD-hantering

Enligt Nordiska ESD-rådet har känsligheten för ESD-skador ökat inom bland annat sjukvården, bilindustrin, IT–branschen och plastindustrin.[1] ESD-skador blir oftast omfattande vid produktion och service. TransFargo har anpassade utrymmen för ESD-hantering, såsom avledande golv och kan bistå dig med att dela upp större förpackningar av ESD-påsar till önskat antal. För att minimera risken för att godset skadas använder vår personal ESD-skor och skyddsrock samt är kopplade till arbetsplatsens jordsystem via ett handledsband.

IT

Vårt WMS (Warehouse Management System) är uppbyggt efter FIFO (First-in-first-out) och har stöd för scanning av serienummer, batchnummer och barcodes. Vi kan även beställa och bifoga certifikat från tillverkare för olika material som är uppbyggda efter batchnummer. Dessutom erbjuder vi systemstöd för crossdocking och restorderhantering.[1] Nordiska ESD-rådet, http://www.esdnordic.com/fakta-om-esd

 

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Integritetspolicy


Member of Nordic Chain