gbg

Logistik & spedition i Göteborg

TRANSFARGO AB

Regionkontor Faktureringsadress

OrrekullaIndustrigata 13-15
Box 13
425 02 Hisings Kärra

Telefon 031-57 69 50, Fax 031-57 54 70


Box 502 27
202 12 Malmö

LANDTRANSPORT
Kontaktpersoner Namn/Email Telefon
Regionchef Per Jacobsson 031-576962
Dirigering Hans Holm 031-576953
Export UK/Irland Marie Helldén 031-576955
Export Kontinenten Caroline Hasselgren 031-576959
Import Kontinenten/UK/Irland Petra Andersson 031-576956
Export/Import Norden Ulf Wintell 031-576966
FÖRSÄLJNINGSAVDELNING
Kontaktpersoner Namn/Email Telefon
Försäljning Per Jacobsson 031-576962
SYSTEMPLUS
Kontaktpersoner Namn/Email Telefon
Import / Export Agneta Schwartz-Eriksen 040-287130
FLYG OCH SJÖTRANSPORTER
Kontaktpersoner Namn/Email Telefon
Ulf Wintell 031-576966
LOGISTIK
Kontaktpersoner Namn/Email Telefon
Produktionschef Andreas Haag 031-576964
Produktion Håkan Berndt 031-576974

TransFargo AB

Box 50246
202 12 Malmö
+46(0)40 28 71 00

Tjänster
Landtransport
Express
Paket
Logistik

Om denna sida
Juridisk information
Kakor

Member of Nordic Chain